Flygläge

Aktivera flygläget för att förhindra att Start­klockan störs eller avbryts av andra appar.

Förutom inkommande samtal kan Start­klockan påverkas av t.ex. SMS, chat och mejl. Flyg­läget blockerar telefoni och internet, vilket kan förhindra sådana störningar.

Startintervall

Välj start­intervall. Varje start­intervall upprepar sig på samma min/sek varje timme.

Ljud

Välj ljud. Välj Tyst för inget start­ljud, vilket också inaktiverar ljuden för Färdiga och Förvarning.

Färdiga

Välj antalet pip före start, eller inget.

Förvarning

Välj om och när ett förvarnings­pip ska avges.

Tidskälla

Klicka på satellit­ikonen i huvud­fönstret för att visa GNSS-status:

Orange satellit (blinkande)

Söker satelliter (blinkar).

Orange satellit

Igång, måttlig kvalitet.

Grön satellit

Igång, god kvalitet.

Grå överkorsad satellit

GNSS är inaktiverad. Android™ Plats avslagen.

Grå förbjuden satellit

Android behörighet Plats ej beviljad.

Röd satellit

GNSS fel.

GNSS som tidskälla

Placera enheten i ett öppet område med fri sikt till en stor del av himlen. Träd och byggnader samt väder­förhållanden kan förhindra korrekt tids­angivelse. Till­förlitlig tids­angivelse uppnås först efter flera minuters användning. Använd inte inom­hus!

Tidsjustering

Det inmatade värdet ±hh:mm:ss.ss adderas till aktuell tid. Används för att:

Funktion

Nolltid

Mata in noll­tid­punkten hh:mm:ss — Huvud­fönstret visar en negativ tid som räknar mot noll när nuvarande tid är 0–12 tim före noll­tid­punkten. När nuvarande tid är 0–12 tim efter noll­tid­punkten visas en positiv tid som räknar uppåt.

Om du använder Nolltid tillsammans med Start­lista, läs mer under Start­lista nedan.

Startlista

Visa en importerad startlista.

Intervall­start — Start­klockan visar de deltagare som ska starta vid nästa start­signal. Välj det här alternativet om deltagarna startar med ett fixt tids­mellan­rum.

Jakt­start — Start­klockan visar varje tävlande när hans/hennes start­tid närmar sig, och ger sedan en start­signal. Välj det här alternativet om deltagarnas start­tider är för­skjutna enligt de samman­lagda resultaten från en eller flera tidigare tävlingar. Inställningar:

Importera en startlista eller prova funktionen med den inbyggda demo­startlistan. Antalet deltagare som kan visas är max 30, men begränsas oftast av skärm­storleken.

Info om importerad startlista

Visa information om den importerade start­listan. Visa start­listan.

Minska textstorleken Öka textstorleken

Justera text­storleken.

Importera startlista

Hur man hittar importfilen

Filformat

Att använda Noll­tid tillsammans med Start­lista

Fullskärm

I full­skärms­läge saknar huvud­fönstret meny. Lång­tryck i huvud­fönstrets bak­grund för att gå till inställningarna.

Infotext

Mata in ett kort meddelande som visas i huvud­fönstret.

Välj textfärg Välj textfärg

Välj text­färg.

Minska textstorleken Öka textstorleken

Justera text­storleken.

Flytta upp Flytta ned

Positionera texten vertikalt. Texten är alltid horisontellt centrerad.

Fast text Blinkande text

Kontrollera om och hur snabbt texten blinkar.

Textfärger

Startfönster

Start­fönstret varar under t.ex. ±5 sek relativt start­tid­punkten (längden styrs av inställningen Färdiga). När start­fönstret är öppet används text­färgen för Start, under övriga tider används Normal text­färg.

Bakgrund

Färg — Välj bakgrunds­färg. Inte tillgänglig om en bak­grunds­bild visas (ta bort bilden för att visa en en­färgad bak­grund).

Bakgrundsbild

Bakgrundsbild — Välj ett foto från galleriet. Start­klockan innehåller en för­installerad bak­grunds­bild som visas tills dess en annan bild valts.

Ta bort

Ta bort — Avslutar visningen av bak­grunds­bilden och återgår till en en­färgad bak­grund.

Välj hur bak­grunds­bilden ska beskäras. Klicka för att växla mellan:

Centrerad beskuren

Centrerad beskuren — Bilden centreras och beskärs så att den fyller skärmen, med bi­behållna proportioner.

Centrerad

Centrerad — Bilden centreras men beskärs inte, med bi­behållna proportioner.

Anpassad

Anpassad — Bilden anpassas i höjd- och sidled för att fylla ut skärmen, vilket kan för­vränga bilden.

Översätt

Förbättra översättningen av den här appen. Korrigera enskilda språkliga fel­aktigheter, föreslå bättre formuleringar av en eller flera texter, eller översätt appen till ett nytt språk.

Dina översättningar lagras lokalt i översättnings­verktyget. När ditt bidrag är klart klickar du på mejl-ikonen, varefter de nya texterna skickas in med hjälp av din mejl-app. Översättningarna kan då läggas till i nästa release av appen.

Bra att veta:

Attribution

Android is a trademark of Google LLC.