Flygläge

Aktivera flygläget för att förhindra att Start­klockan störs eller avbryts av andra appar.

Förutom inkommande samtal kan Start­klockan påverkas av t.ex. SMS, chat och mejl. Flyg­läget blockerar telefoni och internet, vilket kan förhindra sådana störningar.

Startintervall

Välj start­intervall. Varje start­intervall upprepar sig på samma min/sek varje timme.

Ljud

Välj ljud. Välj Tyst för inget start­ljud, vilket också inaktiverar ljuden för Färdiga och Förvarning.

Färdiga

Välj antalet pip före start, eller inget.

Förvarning

Välj om och när ett förvarnings­pip ska avges.

Tidskälla

Klicka på satellit­ikonen i huvud­fönstret för att visa GNSS-status:

Orange satellit (blinkande)

Söker satelliter (blinkar).

Orange satellit

Igång, måttlig kvalitet.

Grön satellit

Igång, god kvalitet.

Grå överkorsad satellit

GNSS är inaktiverad. Android™ Plats avslagen.

Grå förbjuden satellit

Android behörighet Plats ej beviljad.

Röd satellit

GNSS fel.

GNSS som tidskälla

Placera enheten i ett öppet område med fri sikt till en stor del av himlen. Träd och byggnader samt väder­förhållanden kan förhindra korrekt tids­angivelse. Till­förlitlig tids­angivelse uppnås först efter flera minuters användning. Använd inte inom­hus!

Tidsjustering

Det inmatade värdet ±hh:mm:ss.ss adderas till aktuell tid. Används för att:

Funktion

Nolltid

Mata in noll­tid­punkten hh:mm:ss — Huvud­fönstret visar en negativ tid som räknar mot noll när nuvarande tid är 0–12 tim före noll­tid­punkten. När nuvarande tid är 0–12 tim efter noll­tid­punkten visas en positiv tid som räknar uppåt.

Om du använder Nolltid tillsammans med Start­lista, läs mer under Start­lista nedan.

Startlista

Visa en importerad startlista, eller prova funktionen med den inbyggda demostartlistan.

Intervall­start — Start­klockan visar de deltagare som ska starta vid nästa start­signal. Alla deltagare startar med ett fixt tids­mellan­rum.

Jakt­start — Start­klockan visar varje tävlande när hans/hennes start­tid närmar sig och ger sedan en start­signal. Inställningar:

Antalet deltagare som kan visas samtidigt är max 30 (15 om en kolumn liggande), men begränsas oftast av skärm­storleken.

En kolumn visas vid liggande format Två kolumner visas vid liggande format

Välj en eller två kolumner vid liggande format. Alltid en kolumn vid stående format.

Info om importerad startlista

Visa information om den importerade start­listan. Visa start­listan.

Minska textstorleken Öka textstorleken

Justera text­storleken.

Importera startlista

Hur man hittar importfilen

Att felsöka import

Filformat

Att använda Noll­tid tillsammans med Start­lista

Maximera

Ange att en eller flera av följande egenskaper automatiskt tillämpas i huvud­fönstret:

Fullskärm

Fullskärm. I fullskärmsläge saknar huvud­fönstret meny. Långtryck i huvud­fönstret för att gå till Inställningarna.

Max ljusstyrka

Max ljusstyrka.

Max volym

Max volym.

Infotext

Mata in ett kort meddelande som visas i huvud­fönstret.

Välj textfärg Välj textfärg

Välj infotext­färg.

Vänsterjusterad text Centrerad text Högerjusterad text

Justera texten (vänster, centrerad, höger).

Minska textstorleken Öka textstorleken

Justera text­storleken.

Flytta upp Flytta ned

Positionera texten vertikalt.

Fast text Blinkande text

Kontrollera om och hur snabbt texten blinkar.

Genomskinlig text Solid text

Justera textens genomskinlighet (opacitet).

Textfärger

Startfönster

Start­fönstret varar under t.ex. ±5 sek relativt start­tid­punkten (längden styrs av inställningen Färdiga). När start­fönstret är öppet används text­färgen för Start, under övriga tider används Normal text­färg.

Bakgrund

Färg — Välj bakgrunds­färg. Inte tillgänglig om en bak­grunds­bild visas (ta bort bilden för att visa en en­färgad bak­grund).

Bakgrundsbild

Bakgrundsbild — Välj ett foto från galleriet. Start­klockan innehåller en för­installerad bak­grunds­bild som visas tills dess en annan bild valts.

Ta bort

Ta bort — Avslutar visningen av bak­grunds­bilden och återgår till en en­färgad bak­grund.

Välj hur bak­grunds­bilden ska beskäras. Klicka för att växla mellan:

Centrerad beskuren

Centrerad beskuren — Bilden centreras och beskärs så att den fyller skärmen, med bi­behållna proportioner.

Centrerad

Centrerad — Bilden centreras men beskärs inte, med bi­behållna proportioner.

Anpassad

Anpassad — Bilden anpassas i höjd- och sidled för att fylla ut skärmen, vilket kan för­vränga bilden.

Översätt

Förbättra översättningen av den här appen. Korrigera enskilda språkliga fel­aktigheter, föreslå bättre formuleringar av en eller flera texter, eller översätt appen till ett nytt språk.

Dina översättningar lagras lokalt i översättnings­verktyget. När ditt bidrag är klart klickar du på mejl-ikonen, varefter de nya texterna skickas in med hjälp av din mejl-app. Översättningarna kan då läggas till i nästa release av appen.

Bra att veta:

Attribution

Android is a trademark of Google LLC.